DL-α-苯乙胺

  产品名称:DL-α-苯乙胺

  英文名称:α-Phenylethylamine

  CASNO.:98-84-0;618-36-0